Одеський приватний ліцей "На перехресті"

Театральна майстерність

Надзвичайно важливо зацікавити дітей у ранньому віці питаннями світобудови. Не повчати та пояснювати, а дивувати та пропонувати знаходити власні пояснення. Етичні, соціальні, історичні та філософські теми легше розкриватимуться саме через дитячий театральний експромт або імпровізацію, де відсутні шаблони.